התערובת של חשוון

נדבר על הנושא של ראש חודש מרחשוון, נדבר על הסוד של חודש מר חשוון ברובד הסוד – הנשמתי שלו.

קודם נעסוק בשמו של החודש, השם המקראי שהוא קודם להכל. (השם 'חשוון' שייך לתקופה מאוחרת יותר, אחרי התנ"ך, בתקופת עולי בבל). השם המקראי מופיע בתנ"ך בספר מלכים בשם "חודש בול" (כמו בול ששמים בדואר).

לשם 'בול' יש מספר פירושים, שניים מהם שייכים לשיעור שלנו, ובהם נעסוק מעט. שני הפירושים מגיעים מהעולם החקלאי:

אחד: התבואה נגמרה, באביב ובקיץ יש עדיין תבואה בחוץ לבהמות ולחיות, בחודש חשוון מתחיל הסתיו, אין תבואה בחוץ, יורד גשם, רוח ויש שלכת. בחודש זה נגמרת התבואה לפרות ולבהמות בשדה, ולכן האדם צריך לפתוח את התבואה במחסנים ולערבב את התבואה שהוא אכסן בקיץ עם התבואה שנותרה בחוץ, ולכן 'בול' הוא לשון 'ערבוב'. ערבוב התבואה מהשדה יחד עם התבואה בבית.

פירוש מקביל נוסף: לא מתמקד ב'תבואה', אלא במצב הקרקע, האדמה. חשון זה חודש שיורד בו גשמים, וכתוצאה מריבוי הגשמים נעשית הארץ מגובשת חומרים חומרים, קבוצות קבוצות, גושים גושים, רגבי אדמנה רטובים. אלו נקראים בלשון עתיקה 'בולי בולי'. ועל שם זה נקרא החודש בול.

נתייחס לפירוש של בול לשון תערובת, בלבול, חודש של ערבוב. היכולת להתערבב. הנושא הזה של עירוב מבחינה אנושית ופסיכולוגית הוא נורא חשובה. כשאתה רוצה ליצור דבר הרמוני, אתה חייב שתהיה לך יכולת לערב ולהתערבב עם האנשים שמולך מי שלא יודע לערב ולהתערבב, לא יכול לערב ולהתערבב.

אם כן החודש הזה הוא חודש של מנהיגות אנושית, הכוח בהרמוניה והערבוב של מה שנמצא מולו.

כשאנו מתעמקים יותר, העירוב וההרמוניה שמסמל חודש חשוון, יש לו צד פנימי וצד חיצוני. יש להתערב באופן פנימי ויש להתערב באופן חיצוני.

מדוע יש פירוש אחד: חודש בול – להתערבב. ופירוש אחד – רגבי עפר?

חודש בול במובן הפנימי – זה הערבוב של התבואה בחוץ עם התבואה בבית. עירוב כתוצאה ממניע פנימי. נגמר לבהמות מה לאכול ואני צריך לחבר אותם עם התבואה בבית. כאילו התבואה בשדה צועקת "אם אתה רוצה שיהיה לבהמות מה לאכול ערבב אותה עם מה שיש בבית". העירוב החיצוני זה הגשם שיורד, ויוצר הרמוניה בין גרגירי החול שיורדים לאדמה, ויוצרים את האדמה הרטובה, זה ערבוב כתוצאה ממשהו חיצוני. אני מרגיש שאממש את עצמי כאשר אתערב עם עוד מישהו, ויש ערבוב כי נפל עלי משהו מבחוץ.

בחינה אנושית, העניין שלח התערובת, האיחוד וההרמוניה, מנהיגות הרמונית, המנהיגות חייבת להיות גם פנימית וגם חיצונית.

 

 

 

1