אפה אלקים נמצא ?

את הרבי מקוצק שאלו פעם היכן האלקים נמצא ?
התשובה שלו הייתה מפתיעה אך מדוייקת:
אפה שנותנים לו להיכנס
בספרי קבלה וחסידות מסבירים לנו שהכול זה אור אין סוף
בגילויים וצמצומים שונים. אפילו המילה עולם משמעותה 'העלם'
אנו חיים במציאות אלקית שבד'כ נעלמת מעיננו, ותפקידנו הוא לגלות 
את 'האור'.
הפרשה שלנו בשבת שלנו היא 'תצווה' היא מגיע אחרי ז' אדר 
יום ההולדת ויום ההסתלקות של משה רבנו, שמו של משה אמנם לא מוזכר 
בפרשה מכמה סיבות, אבל משה רבנו הכי נוכח שם במהותו. 
אפשר לומר שלעיתים שהגילוי - שזה השם שלנו (או בפרשה 'שמו'
של משה) נסתר, 'העצם' שזה המהות, מתגלה, הנוכחות האישית כה גדולה עד שלא צריך לקרוא 'בשם' אלא לדבר אלייך בלשון נוכח. 
אפשר לומר בשפה שלנו שאנו מתרכזים בנכון שלנו, במשמעות, בגילוי אור ואמת, הנוכחות האישית שלנו גדלה, וזה עצמו מעצים אותנו. אנו לא צריכים שיקראו לנו בשם שלנו, אנו כבר שם, חיים ומתעצמים עם הדבר שאנו עושים.

הפרשה מתחילה וגם מסיימת 'בהדלקת נרות המנורה' אהרון הכהן שהיה שליחו של עם ישראל היה מדליק את המנורה בבית המקדש ומשכן.
המנורה סימלה את עם ישראל היא הייתה "זהב טהור מקשה אחת"
כי באמת כולנו זהב טהור מבחינה פנימית וכולנו מקשה אחת 'עם אחד'.
בפנימיות התורה - 'הנרות' שאהרון הדליק הם הנשמות שלנו (נר ה' נשמת אדם).
הפסוק הראשון בפרשה מסמל לנו את 'התפקיד' שלנו " ואתה תצווה את עם ישראל ויקחו אלייך שמן זית זך למאור להעלות נר התמיד"
'אתה' זה משה רבנו (אמרנו שהוא 'נוכח' בפרשה) 'תצווה' מלשון צוותא וחיבור את בני ישראל ויקחו אלייך שמן זית זך להדליק נר.
מלמעלה אומרים למשה רבנו ללמד אותנו את מהות 'התפקיד' : 
תיהיו נוכחים (אתה), דעו לכם המצוות הם מלשון צוותא וחיבור ככה תוכלו
להתחבר לאור אין סוף ולהאיר.
תגלו בעצמכם את השמן שלכם 'את התמצית', את הנקודה הפנימית, ועמה תדליקו את הנשמה שלכם והעולם.
תתחברו למשה , משה שבכל דורי וגם נקודת משה שבתוכי..
ותתחילו להדליק ולהאיר
וכמה תדליקו ? עד 'תהיה שלהבת עולה מאליה' עד שהאור כה יתפוס בתוכנו
או בעולם שהוא בעצמו ידליק...

זה הזמן שלנו לתת לאור להיכנס  לפגוש את השמן שלי, להיות 'נוכח',
להתחבר בצוותא עם אור אין סוף, להידבק למשה, וללכת קדימה עם האור...

שבת של שלום של אור גדול

 

 

1