אפה אני ?

בהתוועדות פורים אצל הרבי

היה קהל מפוצץ ואחרי שיחה ארוכה על הכוח של פורים, עניוות ועשירות

בעולם הרוח והחומר. הרבי אמר שיש עת רצון ומי שרוצה להיות עשיר בגשמיות שירים את היד.

אנשים חששו להרים יד ( לא תמיד עשירות בחומר טובה לרוח)

ולבסוף עשרה אנשים הרימו יד הרבי בירך אותם, והוסיף חבל שרק הם הרימו.
היה עת רצון משמיים, ושמגיע עת רצון לנו יש את הכוח להתמודד

ולקבל מתנות שיהיו נכונות וטובות לנו.

פורים שעדיין חיי אצלנו הוא עת רצון, אפשר לומר שפורים הוא היום הכי קדוש בשנה,
לא לחינם חז"ל מספרים שיום כיפורים הוא 'כמו פורים'.

בפורים מגיעים לאותו רמה רוחנית אבל הפעם מתוך בשילוב עם הגוף.

 

אם נביט 'למגילה' אחת המצוות העקריות של פורים נראה את שיקוף חיינו.

מגילת אסתר - היא כשמה 'גילוי ההסתר'.

שקוראים במגילה משהו אחד חסר בה וכה נמצא בה, הקדוש ברוך הוא

לא מוזכר שם, אבל שקוראים אותה שוב ומתבוננים בה, מוצאים אותו

בכל מקום.

הוא זה שמסדר את שלשלת האירועים, הוא שם את אסתר במלכות,

הוא נותן לאחשורוש לכעוס על אשתו, הוא נותן למרדכי להיות בזמן הנכון

ולשמוע, להמן לא להיות בזמן הנכון. הכול כאילו במקרה אותיות רקמ הש''ם.

ועוד ועוד ועוד.. רק צריך לקרוא ולראות את פלא ההשגחה במגילה.

 

ככה אנו חשים לעיתים בחיים, הכול במקרה, לא תמיד הכול מסתדר, אנו לא תמיד מבינים מה קורה פה
ואפה העליונים בחיינו.

צריך לדעת שהמגילה היא 'אני' והיכולת שלנו לגלות את ההסתר זה

ה- תפקיד של חיי. שאנו נתבונן בחיים שלנו אפילו פעם בשבוע

ונראה כמה השגחות פרטיות 'במקרה' אנו חווים נבין שמשהו מנהל

את הכול מלמעלה ואותי גם יחד. שאנו ננסה לפענח את הפאזל בחיי

נראה שהכול מסודר ונכון לי ואף נרצה לומר תודה, ולהתחבר לכוח האין סוף.

 

ככה גם בפרשה שלנו השבת פרשת 'צו', חז'ל מספרים לנו שישנם כמה

אמירת בתורה שמתייחסות אלינו , דבר אל בני ישראל ... אמור אל בני ישראל.. וצו את בני ישראל... הכי דומננטינית שמתייחסת למצווה היא צו.

מה היא מצווה? החסידות מלמדת אותנו מלשון צוותא וחיבור.

כד לחוש את החיבור של הגבול ובלי גבול אנו משתמשים במצווה.

החוט המקשר בין האדם הרוח והחומר הוא המצווה, ובשבת הזאת

אומרים לנו שהכוח של 'צו' הוא מייד ולדורות, בעצם הוא נצחי.

נותנים לנו את הכוח...ומבקשים מאיתנו 'רק תשתמשו בי'

 

אפשר לומר שכל רגע הוא 'עת רצון' אלא שיש ימים מיוחדים שהכוח הזה אף מתגלה יותר,
ועכשיו שמסתיים פורים חסידים אומרים שבאמת אפשר לשמוח,
כבר קיבלנו את הכוח והעוצמה ועכשיו הזמן שלנו לגלות אותו...

שבת של שלום :)

1