שאני גדול

להיות גדול...
אחרי תקופת בחירות תמיד עולה השאלה מי הוא אדם גדול ?
אני בטוח שהתשובות מרובות וכנראה גם שונות, אבל בתוך תוכנו
כולנו היינו רוצים להיות אדם גדול, לאו דווקא מפורסם אבל כן גדול.

השבת שלנו נקראת שבת הגדול השבת האחרונה לפני פסח 
ולשבת יש תשובה מיהו אדם גדול? מהי שבת גדולה ? ואך מכינים את עצמנו לחג הגדול בשנה.

נתחיל דווקא הפעם מהתשובה: אדם גדול הוא אדם שחיי שנמצא 
'בחירות אמיתית' 
כדי להסביר קצת את המושג חירות אמיתית ומה קורה בשבת שלנו
נתחיל מסיפור שבת הגדול:
עם ישראל נמצא בזמן מכות מצרים קצת לפני מכת בכורות.
בכורי המצרים נכנסים ללחץ מהמכה שתגיע, הם הולכים לבתי עם ישראל 
להתעניין מה המצב שם, ורואים אותם בהכנות ליציאת מצרים מכינים את הקרבן והדברים ליציאה.
הם עונים לשאלות הבכורים של מצרים (שהיו מהחשובים של העם) 
בשאט נפש שהם הולכים לצאת והם מתכוננים.
בכורי מצרים הולכים לפרעה לבקש ממנו שיוציא את עם ישראל ויגמור את העניין הזה, הם לא הולכים למות עכשיו, פרעה מסרב והחלה מלחמה פנימית בין הבכורים לבין צבא פרעה.
הבכורים אמנם מפסידים אבל הסדק בממלכה העצומה נפער ובגדול.

לכאורה יש לנו סיפור של מלחמת אזרחים קטנה ומרד, אך זה קשור לשבת הגדול?
עם ישראל בפעם הראשונה מעם של עבדים שמפחדים מהמצרים ומכול
מה שקורה שם, עומדים באומץ לשאלות של חשובי מצרים.
הם לא מפחדים לענות להם שהם יוצאים לחירות, הם באמונה מקסימלית שמשה באמת מוציא אותם.
בפעם הראשונה הם הפעילו את כוח המסירות נפש שלהם למען האמת והאמונה. ( יכלו להרוג אותם על החוצפה הזאת אבל הם ענו באמת...)
ובעולם פנימיות התורה :
עצם המאבק של בכורי מצרים (החשובים באנשי ובקליפת מצרים) נגד קליפת פרעה יוצר מצב גאולתי שהקליפה נלחמת למענך.
הטוב והגאולה מתרבים מכיון שהצד שכנגד ממעט את עצמו ללא התערבות שלך.
אז מה היא 'חירות אמיתית' לא להיות משועבד לשום דבר חיצוני.
ללכת עם האמת שלך, ואף למסור את הנפש (את הרצון) למען זה.
והתוצאה היא שהטוב מתרבה, והצד שכנגד נעלם לאט לאט.
בכורי מצרים האויב הגדול של עם ישראל מחזיקי הכוח והמרות 
רוצים אותנו בחוץ חופשיים, וזהו חידוש עצום...
לכן להיות גדול באמת זה להיות אתה באמת, אדם חופשי שמחובר לשורש
שלו, מגדיל את האמונה במשה שבדור ובמשה האישי שבתוכנו...

ככה אנו מתכוננים לפסח, מתחילים להריח את החירות כבר מעכשיו 
ועד שנגיע לילל הסדר שבאמת אנו ניהיה ונרגיש בני חורין 
אנו כבר ניהיה שם באמת...
שבת של שלום אתם באמת גדולים :)

1