לקפוץ לים...

מה עושים שלא יודעים אם יש לנו כוח ????
קופצים לים !
הגענו לשעת השיא שביעי של פסח או בשפה שלנו 'קריעת ים סוף' 
היום בלילה עם ישראל עמד מול הים והתרחש הנס הגדול בכל הזמנים.
מכיון שחג זה מלשון מחוגה והאנרגיה חוזרת ומתעצמת עכשיו.
אנו היום בלילה נחווה את 'קריעת ים סוף הרוחנית של כל אחד ואחד'
ישנם המון סודות על הלילה הזה ואפילו המנהג של עם ישראל 
להישאר ערים היום בלילה עד עלות השחר כדי לחוות את האור הגדול.
אז רק נגע במשהו קטן...
קריעת ים סוף הוא כשמו הים נקרע, מה הוא ים בפנימיות התורה ?
ים הוא עלמא דתכסיא העולם המכוסה, חז'ל אומרים שכל מה שנמצא בים 
נמצא ביבשה, רק שבים הכול מכוסה.
יבשה היא עלמא דאיתגליא - העולם הגלוי הכול נמצא אל פני השטח
ואנו רואים.
בעולם הרוח - הים מסמל את סודות הבריאה את הרוחניות המוסתרת.
היבשה את עולם החומר המצוי. 
מה קרה בים סוף שהנס הוא כה גדול ? מלמעלה הפכו ים ליבשה 
כל מה שהיא מכוסה נסתר מהאדם, כל מה שהוא רצה לחוות ולראות
ברוחניות הכול התגלה. 
עד שכתוב מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי גדול הנביאים. הכול היה שקוף והכול התגלה.
והנס עוד המשיך שכולנו עברנו 'ביבשה בתוך הים'
כל הרוחניות שהייתה מוסתרת התחברה למציאות גלויה ואנחנו פעם
ראשונה חווינו את עולם הרוח, הקדושה, והנסתר גלוי.

אבל 'לקרוע את הים' נשמע לא פשוט גם החוויה של עם ישראל עד שהים נקרע הייתה פחות פשוטה: חיילי מצרים מאחורה והים מקדימה.
משה רבנו אומר ויסעו אבל הם חוששים, עד שנחשון בן עמינדב קפץ למים.

בעולם הנפש זוהי קריעת ים סוף היהודית : ללכת קדימה 'ויסעו' לא לפחד
אפילו אם נפלת פעם, אפילו אם אתה חושש, אתה צריך להאמין שאתה יכול.
אם תקפוץ למים (לאמת שלך האמיתית) הים יקרע , וכוחות שבך שהיו מוסתרים (טבועים בים) יצאו ויהפכו ליבשה.
זה הלילה שלנו לילה שמכין אותנו לגאולה השלמה, לילה שמראה 
לנו שהפכים מתחברים : ים ויבשה, גלוי ונסתר, פעם התאחדו והם יחזרו להתאחד. ההרמוניה השלמה תכף מתגלה...
אז תהנו מהמתנה משביעי של פסח שמח ומשם ישר לשבת תענוג 
ולא לשכוח את סעודת משיח שבה האור של משיח מתגלה בתוכנו...
יש כל כך הרבה אור בזמן הזה רק צריך לקבל 

1