אומנות ההפנמה

אומנות ההפנמה...

תחשבו על הגל שרב ההזוי שאנו חווים,

משהו מטורף שנותר רק לומר תודה שאנו לא נמסים וזולגים לנו ברחוב.

החום הוא כה מוחשי, מציק , ומופנם. שאנו לא יכולים להתעלם מזה.

שנסעתי על האופנים והרגשתי שאני קבב במדורה , חשבתי כמה קשה לנו להפנים משהו שקשור לנו לנפש או לנשמה, כמה החלקים הפנימים שלנו.

מייחלים להורדת Database לתוכנו ושישמר

השבת שלנו שהיא בין ל"ג ושבועות משוחחת איתנו על כמה ענייניים אבל בתחילתה היא מנסה לומר לנו על הצורך בהפנמה וחיבור.

הפרשה היא 'בחוקתיי'

והיא מתחילה "אם בחוקותיי תלכו"

המלה 'אם' בפסוק בפעם הראשונה לא משתמשת כמילת תנאי,

אלא 'אם' פה משתמש כש... או יותר נכון לומר מלשון בקשה ותחנונים...

גם המילה בחוקותיי שהיא נושא הפרשה, לא רק מבקשת מאיתנו לשמור

חוקים תורנים כגון מצוות, על זה עוד רשום בהמשך הפרשה.

אלא בחוקותי בפירוש הפנימי של המושג מדבר על חקיקה מלשון חקוק בתוכי.

בעצם בקצרה מבקשים מאיתנו בפסוק - 'בבקשה תחקקו בתוככם'

ומה לחקוק ? אחד הפירושים בפסוק "אם בחוקתיי תלכו" - שתיהיו עמלים בתורה.

לא רק תלמדו או תשיגו, אלא להיות 'עמל' ולמה? כי שאני עמל על משהו

הוא חקוק בתוכי. העניין חודר.

בעצם הפרשה מתחילה בלומר לנו שהתורה שלנו היא תורת אור יש בו תוכן משמעות, אור פנימי, היא תורת חיים רק צריך לגלות בה את זה ולחקוק בתוכנו.

ולכן מבקשים מאיתנו בבקשה תלמדו אבל באופן אחר, תנסו להפנים אותה תיהיו עמלים בה, וכך היא תיהיה חקוקה בכם, היא תחדור לעצם הווייתכם.

היא תגרום לכם להמשך הפסוק 'תלכו' (אם בחוקותיי תלכו')

היא תגרום לכם להתקדם תמידית.

וגם אפשר לומר שמנסים לרמוז לנו שאם הלימוד שלנו יהיה באופן של 'תלכו'

בהתקדמות, אז התורת אור תיהיה חקוקה בנו.

 

היה ניתן לחשוב מה כה משנה אם עניין מסוים 'חקוק' בי או לא?

אם נקח יום אחד אחורנית נגיע לל"ג בעומר, ונראה דבר פלא.

צדיק שחיי לפני 1800 שנה ששמו רבי שמעון בר יוחאי.

מביא מעל מליון איש למירון ללא פירסום, ייחצו או משרד הפקות מוצלח.

אנשים יוצאים בפקקים ובעומס עד למירון כדי לחוות את אור התורה של רשב"י ואת עוצמתו.

ולמה ? כי רשב"י היה אחד עם התורה, אחד עם הש'ם, אחד עם ההוויה. הוא היה דבוק וחקוק באור התורה, התורה והאור דיברו ממנו.

לכן הוא גילה את הסודות של התורה, והאור הנשמתי שלו כה גדול שהוא מושך מליון אנשים לחוות את האור הפנימי שלו.

ל"ג בעומר כל שנה הולך וגדל כי רשב"י היה 'מהלך' החקיקה הייתה באופן של 'תלכו' ולכן האור מתעצם ומתעצם כל שנה...

 

מה מבקשים מאיתנו השבת ?

שהגיע הזמן לחקוק בתוכנו את משמעות חיינו, לעמול ולהשתדל ולגלות בתורה את האור ששיך בי, ללמוד , ללמד , ולעשות. בעצם להוריד את האור למטה לעולם ולמציאות חיי ולייצר אור.

תאמת שכבר חקקו בתוכנו נשמה מוארת וחקקו בתוכנו נפש מדהימה

עכשיו אנו רק צריכים לגלות את החקיקה שבי.

כנראה לא ניהיה רשב"י אבל אנו גם לא מיועדים להיות, אבל ככל שנחקוק נדבק ונלך (נתקדם) נגלה את עצמנו באמת,

נשמה של אור בתוך גוף מיוחד במינו :)

עכשיו הזמן להאיר.

שבת של שלום ואור

1