פרה אדומה אגו והגאולה

'כל אחד צריך מישהו שיאמין בו אפילו יותר ממה שהוא מאמין בעצמו'

ככה סיכם ד"ר לורד יונתן זקס את אחת הפגישות שלו עם הרבי.

הוא חש שהרבי מאמין בו, רואה את המנהיג שבו, ונותן לו את הכוח

למצות את כל הכוחות שיש בו.

העולם מתפתח בקצב עצום, דברים שהיינו חולמים עליהם מונחים לפנינו,

אבל נראה יותר מכול, שאנו אף יותר מתמיד מחפשים אמונה וביטחון...

 

השבת שלנו היא מיוחדת במינה אנו נפגוש את פרשת 'חוקת'

ואת התאריך ג' תמוז שיוצא בדיוק בשבת שלנו.

אם נחבר בניהם נגלה כיצד לקבל כוח, ליצור אמונה, ולחוש ביטחון.

בפרשה נקרא על פרה אדומה ועליה נאמר "זאת חוקת התורה'

התיאור של המצווה נותן שאלה מה כה כללי במצווה הזאת, שהיא 'החוקה'

של התורה ? המון הסברים, טעמים וסודות נאמר בה...

פרה אדומה היא מצווה לא מובנת היא באמת 'חוק' - האפר שבה "מטהר את הטמאים ומטמא את הטהורים" יש בה עיקרון 'חוק' שאמנם לא ניתן לגעת בעומקו האמיתי, או בקיצור לעולם לא נדע את סודה האמיתי של המצווה.

אבל כן נוכל לדעת את את העקרון שלה.

נראה שבראשונה היא מגיעה עלינו כדאי שנוכל לעשות מצווה אחת רק עם כוח האמונה, אנו לא מבינים את העומק ולמרות זאת עושים מצד החיבור והאמת.

אבל אם מעמיקים במנגנון המצווה - אנו נראה את שהיא מסמלת את החיים.

הבעש'ט מסביר שהמנגנון של מצוות פרה אדומה:

היא היסוד לאגו מתוקן.

שהאדם הוא בחוסר עשיה, הוא לא משפיע, והוא מרגיש חסר ערך, הוא כמעט בדרגת מת ( טומאת מת היא אבי אבות הטומאה מאחר שהמת אינו יכול להשפיע כלל) אדם כזה צריך להזות עצמו אפר פרה אדומה לקבל

חיות וגאווה כדי לפעול בעולם, זוהי גאווה מתוקנת חיובית.

אבל אם הוא לא יידע להשתמש בה נכון אז אותה גאווה וחיות שהוא קיבל תפיל אותו שוב לדרגת טמא.

פרה אדומה מסמלת לך - שיש עיגול בין טומאה לטהרה, ואם אני נעצר,

או לא משתמש נכון בכוח שקיבלתי יכול להיות שיהיה טומאה, ואם אני כן

אשתמש נכון בדיוק באותו כוח יהיה טהרה.

בקיצור פרה אדומה מלמדת אותנו להתבונן בעצמנו... לטהר את הלב.

ואולי הכוח הכי גדול שנוכל ללמוד מפרה אדומה : הוא האמונה שמלמעלה מאמינים בי תמיד .

פרה אדומה מטהרת מתים, אז גם אם אני בטומאה הכי גדולה בדרגת מת,

קיים כוח רוחני שתמיד יכול להרים אותי , לתת לי כוח, עוצמה וחיות חדשה.

הכול פתוח והכול אפשרי....

 

את הפרה הראשונה עשה משה רבנו ואת הפרה העשירית (האחרונה) יעשה משיח צדקנו, גם פה אנו רואים מחזוריות מדהימה.

 

ונסיים בג' תמוז שמזכיר לנו את הפרה העשירית את המחזוריות שכולנו מחכים לה...

ג' תמוז שיגיע בדיוק מחר בשבת הינו יום של כוח נס וציפיה.

ביום ג' תמוז רבי יצחק (הרבי הקודם מחב'ד) השתחרר ממאסר שנקלע אליו

למען קיום היהדות ברוסיה, באותו יום ג' תמוז הודיעו לו על השיחרור מהמאסר והמרת העונש לגלות, 9 ימים אח'כ ב-יב' תמוז הודיעו לו שגם עונש הגלות התבטל והוא משוחרר.

אם נלך אלפי שנים אחרונית באותו יום ג' תמוז נעשה הנס שקראנו עליו שבוע שעבר 'שמש בגבעון דום' יהושע מכניס את עם ישראל לארץ ונס קורה שהשמש לא שוקעת והם יכולים לנצח במלחמה.

אם נחבר בין 2 הנסים הללו נראה משהו מדהים:

ישנו פה נס תהליכי שמתלבש ומתגלה גם בטבע, כלומר חודר לעולם.

זה לא נס עצום וחד פעמי, שמשבש את הטבע ואנו נשארים פעורי פה,

אלא נס שלוקח את האדם והעולם ומשתף אותו בנס.

הניסים של ג' תמוז הוא נס של גילוי וכיסוי, נס שהוא לא ברור עד הסוף שלו.

שרק בסיום אנו רואים שהוא עבד, והכול היה חלק מהניצחון והגאולה עצמה.

גם אנו קיבלנו יכולת להשתתף בנס כזה, בג' תמוז לפני 25 שנים הפסקנו לראות את הרבי.

אבל אם נתבונן במה שאמר הרבי לפני ג' תמוז ,נראה את ההכנות, ואת ההבנה שהרבי ניסה להנחיל לנו שאנו באמצע תהליך ניסי של ג' תמוז, שבתוכו ישנו כיסוי וגילוי, והתפקיד שלנו כרגע הוא לגלות את הגאולה. להוציא את הרבי ואת הגאולה מהכיסוי הזמני שלה.

ולבסוף גם פה נראה שהכול הוא חלק מהתהליך הגאולה והנצחון.

 

נראה שהתכנית האלקית רוצה שותפים

מלמעלה רוצים אותנו שותפים בתוך הניסים והעולם, הבורא מחדש בכל רגע

את הבריאה כדי שאנו ניהיה חלק ממנה, נשתתף בה וניצור בה.

מלמעלה רוצים שנקח את הגלות ונוסיף את האות א' אור ואלוקות

וניצור את המילה והמושג והתכלית שנקרא 'גאולה'.

אנו השותפים של האלקות בעצמה שמורידה שפע לעולם, שנזכה להוריד

שפע עצום מתוכנו ממש ולגלות את הגאולה בעולם.

שבת של שלום :)

1