אתה רואה את המחזה !!!

כל אחד יכול לראות את המחזה!

הרב לוי יצחק מברדיצ'ב סיפר על השבת

שלנו משל מיוחד :)

אבא תפר לבן שלו חליפה יקרה והבן קרע אותה לכמה חלקים.

לאחר מכן תפר האבא שוב לבן חליפה יקרה, אבל הבן קרע גם אותה.

החליט האבא לתפור שוב חליפה שלישית אבל הפעם הוא לא ייתן

לו ללבוש, אלא רק יראה לו אותה בזמנים מיוחדים.

כך הבן יראה אותה , ירצה אותה, ויכין את עצמו אליה.

בנמשל אנחנו הבן כמובן, האבא הוא הקדוש ברוך הוא.

והחליפה היא בית המקדש.

השבת שלנו היא 'שבת חזון' על שם ההפטרה.

ורב לוי יצחק מברדיצ'ב מגלה לנו שכל אחד ששבת חזון היא

מלשון 'מחזה' וכל אחד אחת בשבת הזאת רואה את 'המקדש מרחוק'

 

הרבי מסביר לנו שהמשל, הנמשל והפרשה שלנו 'דברים' מחוברות.

שבת חזון היא תמיד לפני תשעה באב, היא בעצם 'התחנת דלק' ליום

שמצד אחד מכיל פורענות עצומה ומצד שני מכיל לידה חדשה.

בתשעה באב נחרב הבית ומאידך נולד מלכא משיחא.

 

במשל מנסים לרמוז לנו על המחזה ואיך אנו בתור השחקנים

של החיים, אמורים לקחת חלק.

קודם כל מי רואה את 'המחזה' ? כולם.

עצם זה שהמחזה אמור לגרום לנו להשתוקק לבניין הבית,

ולעזור לנו ללכת בדרך ישרה, להכין את עצמנו,

זה מראה שהמשל מדבר על אנשים פשוטים רגילים

שרוצים להיות שייכים לגילוי החדש.

ואיך רואים ? אמנם כתוב שרואים 'מרחוק'.

ויכול להיות שאדם בכלל לא יהיה מודע לזה.

אבל עצם זה שהחזיון אמור להשפיע עלינו,

יש לחזיון השפעה פנימית, לפחות נשמתית בתוכנו.

 

ואולי המיוחד במשל שמחובר גם לפרשה וגם לזמן שלנו, הוא :

שתי החליפות הראשונות הם: בית המקדש הראשון והשני,

החליפה השלישית מראה על הבית השלישי, הבית הנצחי.

המיוחד בבית השלישי שהוא מאחד את האור מלמעלה, והעבודה

מלמטה ביחד.

הוא לא רק פועל בכיוון אחד: מתנה מלמעלה או עבודה רק של

התחתון אלא מאחד אותם ביחד.

בשבת חזון אנו חווים את האיחוד הזה, המיוחד הזה:

הגילוי של החזון מגיע מלמעלה אבל הוא חודר בנו ומשנה אותנו

זוהי ההכנה לגילוי הגדול של בית המקדש בתוכי ובחוץ.

 

גם בפרשת 'דברים' שהיא הפרשה הראשונה בספר החדש (ספר דברים)

אנו רואים משהו מיוחד שמופיע בכל הספר עצמו.

משה רבנו מספר לנו בגוף ראשון את כל מה שנאמר בארבעת החומשים הקודמים.

בארבעת החומשים משה הוא 'השליח' שמעביר את דבר הש'ם

בתור צינור ממש. בספר החמישי שלנו ישנה פה 'התלבשות'

של משה רבנו. המלל והמסר עוברים דרכו, דרך הגוון שלו.

בעצם ישנו בספר שלנו האיחוד בין העליון והתחתון.

בין הכוח מלמעלה (המסר האלקי האבסולוטי) לבין ההתחברות

לתחתון לאדם (למשה רבנו) שמעביר לנו שוב את המסר 'בכלים'

שאנו נבין נחווה ונוכל להפנים אותם בתוכנו.

 

זוהי השבת שלנו שבת האיחוד בין המחזה העליון לשחקנים

האמיתיים, אנחנו.

שבת שבו הנשמה שלנו, היחידה שלנו, החלק הכי פנימי בנו,

מקבל ניצוץ של החזיון של בית המקדש מקום גילוי האור האלקי

בתוכנו.

שבת שמלמדת אותנו שצריכים להיות מחוברים לעליון וגם

לקחת את האור ולהכניס אותו פנימה בתוכנו והחוצה לעולם.

שבת שבה אנו מבינים את 'התפקיד' שלנו וכמה מחכים

לנו ולא משנה באיזה מצב אנחנו, כולנו שייכים וכולנו מיוחדים.

 

שבת של שלום :)

1